Onafhankelijkheid van Nederland

Nieuws van 26 juli 1581

De Nederlandse Vlag

Plakkaat van Verlatinghe

443 jaar geleden - Op 26 juli 1581 verklaarde de provinciën van Nederland zich onafhankelijk van Spanje door het opstellen van een onafhankelijkheidsverklaring, het Plakkaat van Verlatinghe.

Besluit tot onafhankelijkheid

Het besluit om onafhankelijk te worden werd een paar dagen eerder genomen tijdens een vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden: Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken.

Erkenning door Spanje

De erkenning van onze onafhankelijkheid door Spanje liet nog even op zich wachten. Pas op 15 mei 1648 erkende Spanje de Nederlandse onafhankelijkheid.

Nieuws van 26 juli Gebeurtenissen 1581 Onafhankelijkheid en Annexaties of Ophouden van Landen Nederland


Ook in het nieuws

Copyright © nueens.nl 2003 - 2024
Wij zijn nueens.nl. Nieuws op deze dag in het verleden. Nieuws van gisteren, vandaag én morgen!